ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ญัตติทั่วไป


Table 'EDOCSS.V_MOTION' doesn't exist
วันที่เสนอ ญัตติทั่วไป
ไม่พบข้อมูล