ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าวรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

หากท่านมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
แสดง 2 รายการ จากทั้งหมด 2 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ