ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเป็น “กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน”

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็น “กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน”

ตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ 
ประกาศรับสมัคร : รายละเอียดประกอบการสมัคร  : ระเบียบและใบสมัคร

 ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุมิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

แสดง 3 รายการ จากทั้งหมด 3 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ