ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ภาพข่าวข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่43 ประจำปี 2561

รายละเอียด
ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ภาพข่าวรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th หรือhttp://hris.parliament.go.th/job/
แสดง 7 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ
หน้า 1

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ