สื่อประชาสัมพันธ์ กู้ชีพฉุกเฉิน สนช

คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ท่านสามารถดาวโหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ดังนี้

-VDO ประชาสัมพันธ์ application 1669 (HD)
-VDO ประชาสัมพันธ์ application 1669 (SD)
-VDO การให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน (HD)
-VDO การให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน (SD)
MP3 ประชาสัมพันธ์ application 1669 
- MP3 การให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉิน


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(สปอต 2560)

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ