ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
รายละเอียด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ