ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขัน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ(เพิ่มเติม) รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน 

จำนวนผู้เข้าชม


ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ