ขอเชิญชวนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรจ้างเหมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกวดตั้งชื่อเว็บไซต์

ขอเชิญชวนข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรจ้างเหมาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมประกวดตั้งชื่อเว็บไซต์ ethics.parliament.go.th
รายละเอียด : ใบสมัคร

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ