ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


ภาพข่าวประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ในเวลาราชการ) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าวประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป
รายละเอียด


ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00927318