ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ภาพข่าวข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่43 ประจำปี 2561

รายละเอียด
ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00891635