คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2558

โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักส [อ่านต่อ]

ภาพข่าวเลขาธิการวุฒิสภานำบุคลากรร่วมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิริทราวาส

เลขาธิการวุฒิสภานำบุคลากรร่วมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิริทราวาส

เลขาธิการวุฒิสภานำบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 57 คน เข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส เมื่ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักบริหารงานกลาง และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โคร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2558

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประจำปี พ.ศ.2558

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency) หลักสูตร การ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนาม

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ"

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้แทนในการนำข้าราชก [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00456628