คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวกิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

กิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน กิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "กายใจดี ชีวีมีสุข"

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักการพิมพ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของบุคลากรสำนักการพิมพ์ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 8-9 พฤษภาคม 2558

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 8-9 พฤษภาคม 2558

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับ สำนักนโยบายและแผน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) หลักสู [อ่านต่อ]

ภาพข่าวSENATE Family Rally 2015 แรลลี่ปิดเทอมหรรษา ครอบครัวคนสภาร่วมใจให้สังคม

SENATE Family Rally 2015 แรลลี่ปิดเทอมหรรษา ครอบครัวคนสภาร่วมใจให้สังคม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม SENATE Family Rally 2015 แร [อ่านต่อ]

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00514466