ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขท [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ สมาช [อ่านต่อ]

ภาพข่าวรองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรฯ ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด จ.สมุทรสาคร

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรฯ ณ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด จ.สมุทรสาคร

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัต [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

โดยรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันจันทร์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุด
ประกาศ | รายละเอียด | คณะกรรมการ | ใบสมัคร : PDF WORDดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00713913