ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร.........

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00917863