ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวคณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๘ ก.พ. ๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ จำนวน ๘๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวคณะครูและนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ

คณะครูและนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.รา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านในคุ้ง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านในคุ้ง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านในคุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ภาพข่าวขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00654263