คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "คนสภาอาสาเพื่อสังคม" สำนักบริหารงานกลางและสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13-14 ธันวาคม 2557

สำนักบริหารงานกลางร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างสัมพ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวอบรมหลักสูตร

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล"

สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Funct [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ถวายความจงรักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ถวายความจงรักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ถวายความจงรักสมเด็จพร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม

ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...
ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00437711