คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โครงการหุ่นสมาร์ท กายแข็งแรง : กิจกรรมลีลาศ

โครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โครงการหุ่นสมาร์ท กายแข็งแรง : กิจกรรมลีลาศ

เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมแล [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการจิตสบายใจเป็นสุข กิจกรรมสันทนาการบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการจิตสบายใจเป็นสุข กิจกรรมสันทนาการบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

[อ่านต่อ]

ภาพข่าวพลเอกธีรเดช มีเพียร นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

พลเอกธีรเดช มีเพียร นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

พลเอกธีรเดช มีเพียร นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ในวันจันทร์ที่ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก

โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ 3 สำนัก

ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 28 อาคารสุขประพฤติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรมแ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมเสียงตามสาย (ตอบคำถามรับของที่ระลึก)

กิจกรรมเสียงตามสาย (ตอบคำถามรับของที่ระลึก)

คุณปิยมาภรณ์ ทองปุย บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 และคุณสิริวรรณ โชติพันธุ์ บุคลากรสำนักการพิมพ์ ได้รับของที่ระลึกในการตอบคำ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00473375