ขอเชิญดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมุดโทรศัพท์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ภาพข่าวรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ ...ภาพข่าวข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ข่าวจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ชุดที่43 ประจำปี 2561

รายละเอียดภาพข่าวรายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  : ตู้  ปณ.  ๔๕ ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

รายชื่อ
ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00880023