คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวการบรรยายทางวิชาการ

การบรรยายทางวิชาการ "แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง จัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Success [อ่านต่อ]

ภาพข่าวหลักสูตร การพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการฯ

หลักสูตร การพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล สำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการฯ

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา หลักสูตร การพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชก [อ่านต่อ]

ภาพข่าววางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๒๐ นาฬิกา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชก [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมธรรมสัญจร

กิจกรรมธรรมสัญจร

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัดอยุธยา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวมอบดอกไม้แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มอบดอกไม้แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลข [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันพุธ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ | รายละเอียด | ใบสมัคร PDF WORD

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00409634