คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน

โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ – วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ท่านรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบโล่และเข็มเชิดช [อ่านต่อ]

ภาพข่าวผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าแสดงความยินดีแก่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าแสดงความยินดีแก่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวผลการคัดเลือกบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผลการคัดเลือกบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

[อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา

โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คน ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ...

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...
ภาพข่าวขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหว

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหว

ขอเชิญท่านและข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหวในนามวุฒิสภา เพื่อรวบรวมเงินบริจาคมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป 

ภาพข่าวขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการพิจารณา
เสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
รายละเอียด | คณะกรรมาธิการ | ส่งข้อมูล

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00386573