ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการ

โครงการ "หลอมดวงใจร่วมก้าวไกลกับสภานิติบัญัติแห่งชาติ" จัดโดย เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยฯ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ เกาะจันแก้ว ต.ดาวเรือง อ. เมือง จ.สระบุรี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร  (Functional Competency) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

[อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องเกาะเต่าแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ อ.เมือง จ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเกาะเต่าแกรนด์บอลรูม โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ อ.เมือง จ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00689632