คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวSENATE Family Rally 2015 แรลลี่ปิดเทอมหรรษา ครอบครัวคนสภาร่วมใจให้สังคม

SENATE Family Rally 2015 แรลลี่ปิดเทอมหรรษา ครอบครัวคนสภาร่วมใจให้สังคม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม SENATE Family Rally 2015 แร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมอนุร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร (Management Competency) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหาร 4-6 เมษายน พ.ศ.2558

โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร (Management Competency) หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหาร 4-6 เมษายน พ.ศ.2558

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร (Management Competency) หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีิ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวเสวนาเทิดพระเกียรติมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เสวนาเทิดพระเกียรติมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้นำบุคลากรเข้าร่วมงานเสวนาเทิดพ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00500562