ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) รูปแบบและตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 สำนักภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Community [อ่านต่อ]

ภาพข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการนำพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักบริหารงานกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบก [อ่านต่อ]

ภาพข่าวคณะกรรมการจััดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการจััดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา น.ส.ศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ให้การสนับสนุนระบบลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ให้การสนับสนุนระบบลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การสนับ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรสำนักการพิมพ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากรสำนักการพิมพ์

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักการพิมพ์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...
ภาพข่าวขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหว

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหว

ขอเชิญท่านและข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการแผ่นดินไหวในนามวุฒิสภา เพื่อรวบรวมเงินบริจาคมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป 

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00371079