คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. และ วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวการประชุมเสวนาเรื่อง "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ"

การประชุมเสวนาเรื่อง "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ฯ"

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก จัดการประชุมเสวน [อ่านต่อ]

ภาพข่าววางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ที่ปรึกษา ด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน ระดับสูง (กิจกรรม English Camp)

หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน ระดับสูง (กิจกรรม English Camp)

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) การพัฒนาทักษะด้านภาษา หลักสูตร ภา [อ่านต่อ]

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00488273