ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๓๔ รูป

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๓๔ รูป

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยตัวแท [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของรัฐสภา

โครงการเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของรัฐสภา

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักการต่างประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้พี่พบน้อง ฝึกประสบการณ์สู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้พี่พบน้อง ฝึกประสบการณ์สู่การปฏิบัติงานจริงในการจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักการพิมพ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้พี่พบน้อง ฝึกประสบการณ์สู่การปฏิบัติงานจริงใ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจุลมณี ๑ โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี นายสุร [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00698916