โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

http://www.nrct.go.th/


ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา(ก.ร.)

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวกิจกรรมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ชุดไตรจีวร สัีงฆทาน และชนวนเทียนเพื่อนำไปหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน ชุดไตรจีวร สัีงฆทาน และชนวนเทียนเพื่อนำไปหล่อเทียนพรรษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการรณรงค์และสื่อสาร เพื่อสนับสนุนก [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบ VCoud ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบ VCoud ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการฝึกอบรม "การใช้งานระบบ VCoud ของสำนักงาน [อ่านต่อ]

ภาพข่าวพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานเลขาธ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและการใช้เว็บบอร์ดเพื่อการสืบค้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้ฐานข้อมูล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและการใช้เว็บบอร์ดเพื่อการสืบค้นเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการใช้ฐานข้อมูล

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและการใช้เว็บบอร [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อนและจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา" ตามข้อกำหนดตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อนและจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภา" ตามข้อกำหนดตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00552593