ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาRSS Banner

ภาพข่าวร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปี อสมท Dynamic MCOT

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปี อสมท Dynamic MCOT

วันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิก [อ่านต่อ]

ภาพข่าววางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิส [อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

[อ่านต่อ]

ภาพข่าวโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมฯ

โครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมฯ

วันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และสื่อ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมรู้รักสามัคคี ทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สัมมนา "สานธรรม สานไทย สานสายใยวุฒิสภา"

กิจกรรมรู้รักสามัคคี ทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สัมมนา "สานธรรม สานไทย สานสายใยวุฒิสภา"

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมสัมมนา "สานธรรม สานไทย [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพข่าวประกาศผลโครงการคัดเลือกวิทยานินธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ.2556

ประกาศผลโครงการคัดเลือกวิทยานินธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ.2556

ประกาศผลโครงการคัดเลือกวิทยานินธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ.2556


ภาพข่าวการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศ | รายละเอียด | ใบสมัคร | รายชื่อคณะกรรมการ


ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00309365