ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า กิจกรรมที่ ๒ การบรรยายให้ความรู้ (ภาคทฤษฎี)

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กิจกรรมเครือข่ายคนสภาอาสางดเหล้า กิจกรรมที่ ๒ การบรรยายให้ความรู้ (ภาคทฤษฎี)

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการสนั [อ่านต่อ]

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00725565