คลิกอ่านรายละเอียด 

ภาพ-ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติRSS Banner

ภาพข่าวมอบดอกไม้แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

มอบดอกไม้แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลข [อ่านต่อ]

ภาพข่าวเลขาธิการวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมชาติ  เอื้อสัจจผล

เลขาธิการวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมชาติ เอื้อสัจจผล

เลขาธิการวุฒิสภามอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสมชาติ เอื้อสัจจผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวเลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการและพนักงานลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการและพนักงานลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานข [อ่านต่อ]

ภาพข่าวกิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิ [อ่านต่อ]

ภาพข่าวเลขาธิการวุฒิสภาเปิดอบรม

เลขาธิการวุฒิสภาเปิดอบรม "การพัฒนาพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูต [อ่านต่อ]

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ภาพข่าวการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตั้งแต่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันพุธ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ | รายละเอียด | ใบสมัคร PDF WORD

ภาพข่าวพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์  ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา ประจำปี 2556

รายละเอียด...

ดูข่าวสำนักงานฯทั้งหมด

ข้อมูลสำนักงานฯ

เรื่องที่น่าสนใจ

porno

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00405481