การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาพประกอบ การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การรับรอง ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ฯพณฯ นายขิ่น อ่อง มิ้นต์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

การรับรอง รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้การรับรองนายอ่อง ฮลา ทุน รองประธานสภาการสื่อมวลชนเมียนมา ในวันศุกร์ที่ ๒๖ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย

การรับรอง สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเชียง วุน สมาชิกสภาแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภากัมพูชา-ไทย ในวันอังคารที่ ๙ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายอะฮ์มัด รุซดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง ประธานสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การรับรอง ประธานสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน วัน เน็น ประธานสำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย – ไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย – ไทย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายซูปรียาทนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย– ไทย ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย

การรับรอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายซูปรียาทนอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอินโดนีเซีย-ไทย ในวันพุธที่ ๑๐ ก.พ. ๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

ภาพประกอบ การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายลุตฟี ราอุฟ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

หน้าหลัก

ASEN Community

ASEAN Pillar


การไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

การรับรองคณะจากประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN+3


จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00056107