• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ภาพประกอบ  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือผู้แทน และเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ภาพประกอบ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างความพร้อมประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ภาพประกอบ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พบพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พบพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พบพี่น้องประชาชนและเพื่อนข้าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในโครงการสัมมนาเสริมสร้างความพร้อมประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูกับบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ภาพประกอบ  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการจัดทำประชามติเพิ่มเติม ในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมประชามติ ในการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช .... ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

 
ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ