• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ภาพประกอบ พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในนามรัฐสภา ณ เวทีกลาง บริเวณศาลพระสยามเทวาธิราช

ภาพประกอบ สำนักงานประธานวุฒิสภามอบกระเช้าดอกไม้และรับพรปีใหม่จากเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานประธานวุฒิสภามอบกระเช้าดอกไม้และรับพรปีใหม่จากเลขาธิการวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานประธานวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้และรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 จากเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกาาด้านกฎหมาย และนางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา ณ ห้องทำงานเลขาธิการวุฒิสภา

ภาพประกอบ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 10.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ ส่งมอบรายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ส่งมอบรายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 12.50 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ส่งมอบรายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แก่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นการรวบรวมความเห็นของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เสนอแนะในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ 4 ภูมิภาค โดยมี 4 ประเด็น ได้แก่ ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา การกำหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี และความจำเป็นที่ต้องมีองค์กรหรือคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาวิกฤต

ภาพประกอบ คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เข้ารับพรเนื่องรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในโอกาสขึ้นปีใหม่

คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพรเนื่องรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 12.30 นาฬิกา นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เข้ารับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1

ปฏิทินกิจกรรม

 
ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ