• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ภาพประกอบ นายพีระศักดิ์ พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

เป็นประธานโครงการสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

ภาพประกอบ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประธานวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 5 ร่วมกับสำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักนโยบายและแผน ณ โรงแรมโกลเด็นบีช ชะอำ

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณรัฐสภา

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระบรมมหาราชวัง

ภาพประกอบ วันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

ทำเนียบประธานวุฒิสภา

 
นางนวนันทน์  เนติธนากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา

   ข้อมูลเผยแพร่ของกลุ่มงาน  


  


     

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00029676

ปฏิทินกิจกรรม

  


 

ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ