• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 
             

ภาพประกอบ การแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) SWOT และความคาดหวังที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) SWOT และความคาดหวังที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ข้าราชการสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) SWOT และความคาดหวังที่มีต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (จัดโดยสำนักนโยบายและแผน). เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2

ภาพประกอบ สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 138 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 138 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2561 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 138 ในโอกาสนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ภาพประกอบ นายพีระศักดิ์ พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

เป็นประธานโครงการสภาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี

ภาพประกอบ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประธานวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 5 ร่วมกับสำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักนโยบายและแผน ณ โรงแรมโกลเด็นบีช ชะอำ

ภาพประกอบ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณรัฐสภา

ทำเนียบประธานวุฒิสภา

 
นางนวนันทน์  เนติธนากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา

   ข้อมูลเผยแพร่ของกลุ่มงาน  


  


     

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00029676

ปฏิทินกิจกรรม

  


 

ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ