• ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

ภาพประกอบ วันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

ภาพประกอบ นายพีระศักดิ์ พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม-วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปร่วมประชุมทวภาคี ณ สาธารณรัฐเบลารุส

ภาพประกอบ นายพีระศักดิ์ พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันพุธที่ 10- 13 พฤษภาคม 2560 นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาค เอเซียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ “การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินการของภาคนิติบัญญัติในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาพประกอบ   วันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

ภาพประกอบ นายพีระศักดิ์ พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.15 นาฬิกา นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

ทำเนียบประธานวุฒิสภา

 
นางนวนันทน์  เนติธนากูล
ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา

   ข้อมูลเผยแพร่ของกลุ่มงาน  


  


     

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00029676

ปฏิทินกิจกรรม

  


 

ผลการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน
 

สมุดโทรศัพท์คณะรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

K.M (บริหารความรู้)    

แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ของสำนักงานประธานวุฒิสภา
สรุปผลการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ของสำนักงานประธานวุฒิสภา 2 ก.ย.57 

ลิงค์ที่น่าสนใจ