ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 31 กรกฎาคม 2558   หนังสืองดประชุม
งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 30 กรกฎาคม 2558   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 46/2558 ยกเลิก 24 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 45/2558 เพิ่มเติม 23 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 45/2558 23 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 44/2558 17 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 45/2558 ยกเลิก 17 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 44/2558 ยกเลิก 16 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 43/2558 เป็นพิเศษ 15 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 42/2558 9 กรกฎาคม 2558 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 531 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54




ชื่อเรื่องที่พิจารณา :



ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ