ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 25/2559 22 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 24/2559 เพิ่มเติม 21 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 24/2559 21 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
- งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 เมษายน 2559   หนังสืองดประชุม
- งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 14 เมษายน 2559   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 23/2559 เพิ่มเติม 8 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 23/2559 8 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 22/2559 7 เมษายน 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน
- งดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 เมษายน 2559   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 21/2559 (เพิ่มเติม) 31 มีนาคม 2559 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม รายงาน บันทึกการลงคะแนน

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 527 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ