ข้อมูลการประชุม

การประชุม ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ งดการประชุม 28 ธันวาคม 2560   หนังสืองดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 74/2560 เป็นพิเศษ 25 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 73/2560เป็นพิเศษ (ปรับใหม่) 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 73/2560 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 73/2560 (ยกเลิก) 22 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 72/2560 เพิ่มเติม 21 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 72/2560 21 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 71/2560 14 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 70/2560 เพิ่มเติม 8 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    บันทึก หนังสือนัดประชุม บันทึกการลงคะแนน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 70/2560 8 ธันวาคม 2560 ระเบียบวาระ    หนังสือนัดประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 527 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
ชื่อเรื่องที่พิจารณา :ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ