แต่งตั้งตำแหน่งบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

คำสั่งพ้นจากหน้าที่ของผู้ช่วยดำเนินงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                         


คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


คำสั่งพ้นจากหน้าที่ของที่ปรึกษา เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


 

 

มีการเปิดอ่าน 25881 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ