ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สหราชอาณาจักรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - จีน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ห้องประชุมหมายเลข ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

มีการเปิดอ่าน 7 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ