การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

มีการเปิดอ่าน 3 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ