ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดหลักสูตร : ใบสมัคร : ตารางเรียน


มีการเปิดอ่าน 10 ครั้ง

ข้อมูลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลวุฒิสภา

เรื่องที่น่าสนใจ