ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการพลังงาน วุฒิสภา

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

บทความ


senate_band.jpg


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00243613

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายวิบูลย์
คูหิรัญ

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการพลังงานข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

 


ลิงก์ที่น่าสนใจ

สำนักงาน ปปช.

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ