ข่าวสาร/กิจกรรม

ภาพประกอบ

ประมวลภาพการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ - วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

นายบุญส่ง โควาวิสารัช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และเยี่ยมชมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ณ จังหวัดชลบุรี

ภาพประกอบ

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.2556

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (หัวหน้าคณะเดินทาง) และอนุกรรมาธิการ ร่วมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดังนี้ - ศึกษาและเยี่ยมศูนย์หัตถกรรมของคนพิการที่เมืองไฮดวง (Hai Duong) - ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินกิจการ และสถานการณ์การจ้างแรงงานในเวียดนาม ณ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาฮานอย)

ภาพประกอบ

ประมวลภาพการศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายบุญส่ง โควาวิสารัช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ และเยี่ยมชมสถานประกอบการประเภทกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกและไฟเบอร์ บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (เครือ SCG)ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ภาพประกอบ

ศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖


บทความ

ภาพประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการ เล่มสอง

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วาระสาม พฤษภาคม 2554 ถึง 2555

ภาพประกอบ

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการ เล่มหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วาระที่หนึ่ง ตั้งแต่ พฤษภาคม 2551 ถึง พฤศจิกายน 2552

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางศึกษาดูงานฯ ณ สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา โดยพลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (หัวหน้าคณะเดินทาง ) พร้อมอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

ภาพประกอบ

รายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม เดินทางไปศึกษาดูงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม ณ เมืองเซี่ยเหมิน และเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เพื่อหารือสถานการณ์ทั่วไปและด้านสวัสดิการสังคม


 

 

พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ

  • พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔

รวมกฎหมายแรงงาน

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติ)

 

  1.  ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครอง
  2. ฉบับที่ 5/2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3. ฉบับที่ 30/2557 เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง

 

 logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00250917

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
4 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
นายสุรชัย
ชัยตระกูลทอง

ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาลิงก์ที่น่าสนใจ