คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า (จบ)

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ แนวทาง แผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนศักยภาพและแหล่งพลังงานของประเทศ รวมทั้งความต้องการของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาประเทศและพลังงานอย่างยั่งยืน2. เสนอประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ หรือในเรื่องที่พิจารณาศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา3. รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอต่อคณะกรรมาธิการการพลังงานเพื่อพิจารณา4. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการพลังงานได้มอบหมาย

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
ไม่มีข้อมูล

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
13/2554 13 กันยายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
12/2554 6 กันยายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
11/2554 30 สิงหาคม 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
10/2554 9 สิงหาคม 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
9/2554 26 กรกฎาคม 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
8/2554 5 กรกฎาคม 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
7/2554 28 มิถุนายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
6/2554 21 มิถุนายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
5/2554 15 มิถุนายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม
4/2554 7 มิถุนายน 2554 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ     สรุปผลการประชุม

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 13 รายการ
หน้า 1 | 2
senate_band.jpg


logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00243609

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน