คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่

พิจารณาศึกษาการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การรับ การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย มีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานหกสิบวัน นับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 แล้วให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ต่อไป

รายนามคณะอนุกรรมาธิการ

รายนามอดีตคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
พันตำรวจเอก สนธยา แสงเภา
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพ.ต.อ.สันติ สิริวัฒนพรกุล
พ.ต.อ.สันติ สิริวัฒนพรกุล
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.อ.กิตติ ปทุมมาศ
พล.อ.กิตติ ปทุมมาศ
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.ร.อ.ประสาน ประสานพานิช
พล.ร.อ.ประสาน ประสานพานิช
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ต. ดร.ทวีชัย วิริยะโกศล
พล.ต.ต. ดร.ทวีชัย วิริยะโกศล
อนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์
พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.อ.ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์
พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ ภู่อารีย์
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
อนุกรรมาธิการ
รูปพล.อ.อ.ณรงค์ ละม้ายอินทร์
พล.อ.อ.ณรงค์ ละม้ายอินทร์
อนุกรรมาธิการ
รูปพ.ต.อ. หญิงอรนุช ตู้วชิรกุล
พ.ต.อ. หญิงอรนุช ตู้วชิรกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ท.อุดม รักศิลธรรม
พล.ต.ท.อุดม รักศิลธรรม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
นางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายสหการณ์ เพ็ชรนริ
นายสหการณ์ เพ็ชรนริ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ต.แสงสูรย์ กรรณสูตร
พล.ต.ต.แสงสูรย์ กรรณสูตร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ
พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตรี สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย
พลตรี สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร
พลตำรวจโท สันติ เพ็ญสูตร
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ท.วินัย ทองสอง
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพลตำรวจโท วัจนนท์ ถิระวัฒน์
พลตำรวจโท วัจนนท์ ถิระวัฒน์
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายไพโรจน์ สุดใจ
นายไพโรจน์ สุดใจ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปนายประศาสน์ บุญญาธิการ
นายประศาสน์ บุญญาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพ.ต.ท.ทรงยศ เกิดหล้า
พ.ต.ท.ทรงยศ เกิดหล้า
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
รูปพล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

กำหนดการประชุม

ครั้งที่ วันที่
33/2556 30 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
32/2556 22 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
31/2556 10 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
30/2556 2 ตุลาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
29/2556 24 กันยายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
28/2556 18 กันยายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
27/2556 10 กันยายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
26/2556 3 กันยายน 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
25/2556 27 สิงหาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    
24/2556 14 สิงหาคม 2556 หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ    

แสดง 10 รายการ จากทั้งหมด 92 รายการ
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

logo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00180670

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
2 คน