ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเอก เลิศฤทธิ์
เวชสวรรค์

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกแบบเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือและการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ