ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคมlogo-clicksenate

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม
00013271

กำลังเยี่ยมชมขณะนี้
1 คน

ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเอก เลิศฤทธิ์
เวชสวรรค์

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกแบบเรือ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือและการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง กองทัพเรือข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ