ภาพพระที่นั่งอานันตสมาคม


ประธานคณะกรรมาธิการ
นายขวัญชัย
พนมขวัญ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คณะอนุกรรมาธิการที่ดินและทรัพยากรธรณี ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาข่าวจากส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


ลิงก์ที่น่าสนใจ