สมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจโทมาโนช   ไกรวงศ์
สุราษฎร์ธานี
 
พลตำรวจโทมาโนช   ไกรวงศ์

สุราษฎร์ธานี
   
ประวัติ ::
วัน เดือน ปีเกิด :: 25 มิถุนายน 2489
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาตำรวจ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
สถานที่ติดต่อ :: 7/2 ซ.25 ถ.การุณราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: - เลขานุการกรมตำรวจ ทำหน้าที่โฆษกกรมตำรวจ
- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา
- ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.), มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
   
   
 

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา | สมาชิกวุฒิสภา | คณะกรรมาธิการ | วุฒิสภา | ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 0044 1500
499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800