ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ [ ๑๘ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบแข่งขัน [ ๑๘ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศราคากลางการจ้างดำเนินการสอบแข่งขัน [ ๑๖ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๓ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ ๑๖ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือจดหมายเหตุโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ [ ๑๖ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๑ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ [ ๑๖ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ [ ๑๑ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๑ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ๕ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๓ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ [ ๔ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ ๔ ต.ค. ๖๐  อ่าน ๑ ครั้ง ]