ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารเพื่อรับรองสมาชิก สนช. [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๑ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารเพื่อรับรองสมาชิก สนช. [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารเพื่อรับรองสมาชิก สนช. [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเลี้ยงอาหารเพื่อรับรองคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการวิสามัญ [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงหรีดดอกไม้สด [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่ชาวต่างชาติ [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่ชาวต่างชาติ [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่ชาวต่างชาติ [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญเพื่อมอบให้แก่ชาวต่างชาติ [ ๑๔ ธ.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]