ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด [ ๒๓ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 78 เครื่อง [ ๒๓ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ [ ๒๒ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อฟูจิ ซีร็อก รุ่น MA 125CP จำนวน 20 กล่อง [ ๒๐ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง จ้างกั้นผนังเบา ทาสี ติดตั้งบัวพื้น ใส่ประตูวงกบพร้อมอุปกรณ์ และงบร้อถอนผนังเบา ห้องประชุม 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ [ ๒๐ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ซื้อระบบ Wepresent การนำเสนองานในห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 301 [ ๒๐ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อกระดาษไข RZ ขนาด A4/L จำนวน 80 ม้วน [ ๑๕ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๑ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการจ้างการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้าในวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 4,5,20,21,และ 27 เมษายน 2560 [ ๑๓ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๓ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย [ ๑๓ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๒ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (LIcense) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย [ ๑๓ มิ.ย. ๖๐  อ่าน ๓ ครั้ง ]