ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย [ ๑๐ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเติมอากาศ จำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง [ ๑๐ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM305df จำนวน 8 เครื่อง [ ๑๐ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 [ ๘ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Ricoh Aficio รุ่น 11SPC830 จำนวน 2 รายการ [ ๘ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อกระดากาอาร์ต จำนวน 4 รายการ [ ๘ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อกระดาษไข RZ ขนาด A4/L และหมึกพิมพ์สำเนา RZสีดำ จำนวน 2 รายการ [ ๘ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง โครงการซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อฟูจิ ซีร็อกซ์ และดรัม ลูกกลิ้งสร้างภาพ จำนวน 2 รายการ [ ๘ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ราคากลางอาหารวันที่ 4 สิงหาคม 2560 [ ๗ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง จ้างจัดเลี้ยงอาหารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างฯ งบประมาณ ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 [ ๔ ส.ค. ๖๐  อ่าน ๐ ครั้ง ]