เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    
อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 6
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 5
โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  (Date: 14/10/2557)
admin5
  มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช
  (Date: 13/10/2557)
admin5
  ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  (Date: 10/10/2557)
admin5
  ประธาน สนช. เปิดงาน “สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที”
  (Date: 10/10/2557)
admin5
  ประธาน สนช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่
  (Date: 10/10/2557)
admin5
  ประธาน สนช. รับหนังสือขอสนับสนุนกฎหมายยก “อ. บัวใหญ่” เป็นจังหวัด
  (Date: 10/10/2557)
admin5
  รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ
  (Date: 10/10/2557)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนตุลาคม  942 ครั้ง
เข้าชมเดือนกันยายน  1,494 ครั้ง
เข้าชมเดือนสิงหาคม  1,280 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 54,666 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)