เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 6
โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา   จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร ?กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม?  รุ่นที่ 5
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม   จังหวัดนครพนม
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 4
โรงแรมฟูราม่า   จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 - 28 เมษายน พ.ศ. 2558

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เดินหน้าพิจารณาเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่งฯ) เลือก “ภัทรศักดิ์” นั่งประธาน กมธ.
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ พิจารณางบรายจ่าย “กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  กมธ. เกษตรฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” ๒๐ มิ.ย. นี้
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  สนช. มีมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๓ วาระรวด
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณา ร่าง รธน.แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  (Date: 22/6/2558)
admin5
  ปธ. กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายฯ เสนอรายงานต่อ “สนช.” เพื่อพิจารณาวาระที่ ๓ ก่อนที่ประชุมจะมีมติ
  (Date: 18/6/2558)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนกรกฎาคม  59 ครั้ง
เข้าชมเดือนมิถุนายน  1,470 ครั้ง
เข้าชมเดือนพฤษภาคม  1,498 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 64,894 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)