เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    
อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 6
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 5
โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. เพื่อพิจารณา “กรรมการตุลาการศาลปกครอง”
  (Date: 18/12/2557)
admin5
  หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล ได้รับเลือกให้เป็นว่าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  (Date: 10/11/2557)
admin5
  กมธ. คมนาคม พบรัฐมนตรีคมนาคม “จี้” เร่งพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
  (Date: 4/11/2557)
admin5
  สนช. รับหลักการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก ๒ ฉบับ
  (Date: 4/11/2557)
admin5
  พินิจเส้นทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ. ….
  (Date: 3/11/2557)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ
  (Date: 3/11/2557)
admin5
  มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.
  (Date: 3/11/2557)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนธันวาคม  603 ครั้ง
เข้าชมเดือนพฤศจิกายน  1,112 ครั้ง
เข้าชมเดือนตุลาคม  1,198 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 56,637 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)