เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
โรงแรมหรรษา เจบี   จังหวัดสงขลา
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 3
ณ สมิหลาแค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 2
สำนักงานห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์   จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!
  (Date: 31/3/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาตั้ง “กมธ. สามัญ พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.ท.”
  (Date: 23/3/2558)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  (Date: 9/3/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณา “ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และเรื่องอื่น ๆ”
  (Date: 9/3/2558)
Guest
  สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน
  (Date: 2/3/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….
  (Date: 2/3/2558)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
  (Date: 2/3/2558)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนเมษายน  8 ครั้ง
เข้าชมเดือนมีนาคม  1,332 ครั้ง
เข้าชมเดือนกุมภาพันธ์  1,000 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 60,472 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)