เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 3
โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 - 28 เมษายน พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 2
โรงแรมหรรษา เจบี   จังหวัดสงขลา
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"  รุ่นที่ 1
โรงแรมนภาลัย   จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 3
ณ สมิหลาแค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  กมธ. การเมือง เดินหน้าพิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นฯ
  (Date: 25/5/2558)
admin5
  กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ จัดสัมมนา “(ร่าง) แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน”
  (Date: 25/5/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภารับพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมเสนอตั้ง “กมธ. วิสามัญ” เพื่อพิจารณากำหนดเวลา ๙๐ วัน
  (Date: 25/5/2558)
admin5
  กมธ. การศึกษาฯ เสวนา “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”
  (Date: 25/5/2558)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘
  (Date: 25/5/2558)
admin5
  อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
  (Date: 21/5/2558)
admin5
  กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบ
  (Date: 21/5/2558)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนพฤษภาคม  1,379 ครั้ง
เข้าชมเดือนเมษายน  1,403 ครั้ง
เข้าชมเดือนมีนาคม  1,332 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 63,246 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)