เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 3
ณ สมิหลาแค้มป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท   จังหวัดสงขลา
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 2
สำนักงานห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์   จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 1
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม   จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 - 20 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน
  (Date: 2/3/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….
  (Date: 2/3/2558)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
  (Date: 2/3/2558)
admin5
  วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับ
  (Date: 18/2/2558)
admin5
  สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้า
  (Date: 18/2/2558)
admin5
  สนช. เห็นชอบให้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
  (Date: 18/2/2558)
admin5
  อยากจัดโครงการ
  (Date: 15/2/2558)
Guest
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนมีนาคม  105 ครั้ง
เข้าชมเดือนกุมภาพันธ์  1,000 ครั้ง
เข้าชมเดือนมกราคม  1,071 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 59,237 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)