เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    
อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 6
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 5
โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  กมธ. วิสามัญเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….
  (Date: 31/10/2557)
admin5
  เปิด ๑๖ รายชื่อ เข้าชิง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
  (Date: 31/10/2557)
admin5
  ทักทายสมาชิกเครือข่ายฯ
  (Date: 27/10/2557)
admin5
  สนช. เห็นชอบให้ “ดิสทัต โหตระกิตย์” เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
  (Date: 27/10/2557)
admin5
  กำหนดการส่งคำแปรญัตติ
  (Date: 27/10/2557)
admin5
  กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”
  (Date: 27/10/2557)
admin5
  ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์
  (Date: 27/10/2557)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนตุลาคม  1,193 ครั้ง
เข้าชมเดือนกันยายน  1,494 ครั้ง
เข้าชมเดือนสิงหาคม  1,280 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 54,917 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)