เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรม

โครงการ ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน    
อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร และอำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557 - 16 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อสรุปผลการจัดทำแผนงานการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    
อาคารรัฐสภา 2 และโรงแรมรอยัลริเวอร์   จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 6
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา    รุ่นที่ 5
โรงแรมลายทอง   จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  (Date: 18/9/2557)
admin5
  สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ
  (Date: 18/9/2557)
admin5
  กมธ. ร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เรียก ก.พ.ร. – กฤษฎีกา – สพธอ. ชี้แจงการออกใบอนุญาตของทางราชการ
  (Date: 17/9/2557)
admin5
  กมธ.วิสามัญฯ เชิญ ๒ สนช. ผู้แปรญัตติเข้าชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. กฎหมายแพ่งฯ
  (Date: 17/9/2557)
admin5
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองทูตจีน
  (Date: 17/9/2557)
admin5
  ๑๖ ก.ย. ๕๗ ที่ประชุม สนช. นัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๕๘ วาระ ๒ และวาระ ๓
  (Date: 16/9/2557)
admin5
  เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
  (Date: 16/9/2557)
admin5
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
วุฒิสภาสู่ประชาคมอาเซียน


สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนกันยายน  1,044 ครั้ง
เข้าชมเดือนสิงหาคม  1,280 ครั้ง
เข้าชมเดือนกรกฎาคม  1,255 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 53,274 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)