เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแลกเปลี่ยนข่าวสาร พบปะพูดคุยสื่อสารเฉพาะกลุ่มสมาชิกเท่านั้น
Username:
Password:
 

หน้าหลัก

 
กิจกรรมโครงการ

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 10
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม   จังหวัดนครพนม
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 9
โรงแรมไพลิน   จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 3
โรงแรมบ้านสวน คุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท   จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  รุ่นที่ 8
โรงแรม เคพี แกรนด์ จันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ    รุ่นที่ 2
โรงแรมอัมรินทร์ลากูน   จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ดูทั้งหมด
 
ข่าวสารและกระดานสนทนา
  ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)
  (Date: 29/1/2559)
admin5
  ส่งผลงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล โครงการละ ๕,๐๐๐ บาท
  (Date: 20/1/2559)
admin5
  กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนาแก้ปัญหาโรคอ้วนลงพุง
  (Date: 28/10/2558)
admin5
  สมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เสนอ กมธ. ศาสนาฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (Date: 28/10/2558)
admin5
  การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  (Date: 9/10/2558)
admin5
  สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
  (Date: 9/10/2558)
admin5
  วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.
  (Date: 9/10/2558)
Guest
ดูทั้งหมด

ลิ้งค์เว็บไซต์

เยี่ยมชมวุฒิสภา
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียนสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมเดือนกรกฎาคม  1,173 ครั้ง
เข้าชมเดือนมิถุนายน  945 ครั้ง
เข้าชมเดือนพฤษภาคม  670 ครั้ง
จำนวนเข้าชมทั้งหมด 82,792 ครั้ง
(นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552)