ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: หน้าต่างโลก

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

หน้าต่างโลก: รัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:36:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
หน้าต่างโลกรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
       ตอนที่ 1


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ชุด วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น ตอนที่ 3
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:11:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
หน้าต่างโลกชุด วุฒิสภาของประเทศญี่ปุ่น 
      ตอนที่ 3

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:45:01 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
หน้าต่างโลกชุด  วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
       ตอนที่ 2  บทบาทอำนาจหน้าที่


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภา (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:56:44 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

ชุด  วุฒิสภา  (House of Senate) ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
     
ตอนที่ 1(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:44:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
หน้าต่างโลกชุด คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (The United States Federal Executive Orders) 
      ตอนที่ 2  กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลของสภาคองเกรส


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: คำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:35:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
หน้าต่างโลกชุด  มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย  (The United States Federal Executive Orders) 
       ตอนที่ 1


(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:52:30 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 7  ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับการตรากฎหมาย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 18:06:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 6  ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติในระบบงานนิติบัญญัติ(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 5
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 10:46:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา  

      ตอนที่ 5  กระบวนการตรากฎหมาย(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 4
ศุกร์ 04 พ.ย. 16@ 10:43:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา  

      ตอนที่ 4  ข้อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอำนาจและระบบงานของสภา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 3 ความทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจในการตรากฎหมาย
พุธ 06 ก.ค. 16@ 16:20:12 ICT โดย law2012 (อ่าน 15 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 3  ความทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจในการตรากฎหมาย                          (แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาองสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 18 เม.ย. 16@ 16:25:45 ICT โดย law2012 (อ่าน 31 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา

      ตอนที่ 2  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวุฒิสภา                                                                                                                                                                 (แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
จันทร์ 11 ม.ค. 16@ 10:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 49 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา 

     ตอนที่ 1  แนวคิดและความเป็นมา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก: ตอน การได้มาและอำนาจหน้าที่ของสภาที่สองในระบบรัฐสภา
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 16:19:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 47 ครั้ง)
หน้าต่างโลก

"สภาที่สอง"  ในระบบรัฐสภา

      ตอน   การได้มาและอำนาจหน้าที่ของสภาที่สองในระบบรัฐสภา(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

หน้าต่างโลก:
อังคาร 17 พ.ย. 15@ 16:16:19 ICT โดย law2012 (อ่าน 53 ครั้ง)
หน้าต่างโลก"สภาที่สอง"  ในระบบรัฐสภา

(แสดงความเห็น? | หน้าต่างโลก | จำนวน: 0 คะแนน)

59 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)