ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668224
ทั้งหมด:668370
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: วารสารจุลนิติ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

วารสารจุลนิติ: วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 15:05:49 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 11:10:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 10 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
จันทร์ 22 ม.ค. 18@ 15:05:38 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม  2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2560
พุธ 22 พ.ย. 17@ 13:57:00 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
พฤหัสบดี 19 ต.ค. 17@ 17:59:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
พฤหัสบดี 28 ก.ย. 17@ 15:15:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2560
พฤหัสบดี 13 ก.ค. 17@ 17:45:46 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
ศุกร์ 07 เม.ย. 17@ 16:44:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ ปีที่ 14  ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 11:35:54 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13  ฉบับที่ 6  ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559
พุธ 30 พ.ย. 16@ 11:05:39 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5  ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 16@ 14:37:33 ICT โดย law2012 (อ่าน 8 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4  ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
พฤหัสบดี 25 ส.ค. 16@ 16:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:43:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:41:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

44 เรื่อง (3 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)