ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: สารพันปัญหากฎหมาย

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

สารพันปัญหากฎหมาย: ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา
พุธ 20 มิ.ย. 18@ 17:33:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 15:03:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายหลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: การปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:43:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการปล่อยชั่วคราว : มาตรการติดตามจับกุมผู้หลบหนีจากการปล่อยชั่วคราวโดยศาล

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: อัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:25:20 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกับปัญหาการคุ้มครองแรงงาน

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 10:51:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยกับหลักการสำคัญของ IUU Fishing  

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:51:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

มาตรการทางกฎหมายในการพักการลงโทษแก่ผู้ต้องโทษในคดีอาญา (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 12:19:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2560
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:31:37 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2559
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:59:14 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายระบบเกษตรพันธสัญญา : แนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือรายได้ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:38:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายพร้อมเพย์ : บริการรับ-โอนเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ปีที่ 13 ฉบับที่ 4
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:31:17 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการจัดระเบียบสังคมกับปัญหาการขอทานในประเทศไทย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ค.-มิ.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:10:24 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: มี.ค.-เม.ย. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:08:43 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2559
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:07:22 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมาย

คู่มือสำหรับประชาชน : การอำนวยความสะดวกของทางราชการ (แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

สารพันปัญหากฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค. 2557
พุธ 05 ต.ค. 16@ 17:04:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
สารพันปัญหากฎหมายมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน 

(แสดงความเห็น? | สารพันปัญหากฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

67 เรื่อง (5 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)