ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668227
ทั้งหมด:668373
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา: คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อังคาร 13 มี.ค. 18@ 14:53:21 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ
พฤหัสบดี 25 ม.ค. 18@ 14:30:26 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พุธ 22 พ.ย. 17@ 16:10:35 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : วุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ศุกร์ 20 ต.ค. 17@ 11:10:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญ"วุฒิสภา" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศุกร์ 29 ก.ย. 17@ 12:36:42 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนตราพระราชบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มีนาคม - เมษายน 2560
ศุกร์ 14 ก.ค. 17@ 11:58:05 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกระบวนการจัดทำ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มาตรการทางกฎหมายสำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศุกร์ 19 พ.ค. 17@ 08:22:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญมาตรการทางกฎหมายสำหรับเพื่อการเยียวยาบุคคลที่ถูกลงโทษในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่
ศุกร์ 03 ก.พ. 17@ 15:30:15 ICT โดย law2012 (อ่าน 6 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญกฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2559
ศุกร์ 09 ธ.ค. 16@ 17:35:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญวุฒิสภาชุดแรกกับบทบาทอำนาจหน้าที่ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่


(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ค.-ส.ค.2559
พฤหัสบดี 03 พ.ย. 16@ 10:43:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาเกี่ยวกับความหมายของคำว่า "เงินแผ่นดิน" 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ค.-มิ.ย. 2559
พุธ 28 ก.ย. 16@ 15:09:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญปัญหาเกี่ยวกับบทข้อสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลในระบบกฎหมายของประเทศไทย

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : มี.ค.-เม.ย.2559
พุธ 28 ก.ย. 16@ 15:08:13 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญข้อควรรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ม.ค.-ก.พ. 2559
พุธ 28 ก.ย. 16@ 14:57:34 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : พ.ย.-ธ.ค. 2558
พุธ 28 ก.ย. 16@ 14:55:53 ICT โดย law2012 (อ่าน 0 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญการปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

คมความคิด : ก.ย.-ต.ค. 2558
พุธ 28 ก.ย. 16@ 14:16:31 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมณูญบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 

(แสดงความเห็น? | คมความคิด | จำนวน: 0 คะแนน)

60 เรื่อง (4 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)