ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา

.: เมนูหลักของระบบ :.
  หน้าแรก
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
  ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อ.พ.
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น อ.พ.(ร).
  เอกสารตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
  วารสารจุลนิติ
  กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจนุเบกษา (เอกสาร กป.)
  รวมกฎหมายแยกประเภท
  ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
  รวมกฎหมายลำดับรอง
  รวมกฎหมายประจำปี
  รวมกฎหมายเฉพาะด้าน
  รวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงาน สนช.
  ประมวลผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา
  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฯ
  รายการโทรทัศน์ หนึ่งสัปดาห์กับ สนช.
  หน้าต่างโลก
  บทความทางวิชาการ
  สรุปสัมมนาทางวิชาการ
  บทสัมภาษณ์ทางวิชาการ
  สรุปคำวินิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  สรุปคำพิพากษาศาลปกครอง
  เกร็ดกฎหมายน่ารู้
  ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
  คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
  มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
  การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
  สารพันปัญหากฎหมาย
  เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น

.: เอกสารเผยแพร่ :.

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล

ด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภาอ่านคู่มือในรูปแบบ E-Book
(ไม่รองรับการทำงานบน Internet Explorer)


.: ค้นหา :.

_NSHEADER


.: เชื่อมโยงเว็บไซต์ :..: จำนวนผู้เยี่ยมชม :.

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:146
บุคคลทั่วไป:668225
ทั้งหมด:668371
คน ตั้งแต่
02-07-2012

  
การปฏิรูปกฎหมาย: ม.ค.-ก.พ. 2552
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 13:30:28 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: พ.ย.-ธ.ค.2551
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 13:15:11 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ค.-ส.ค.2551
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 13:09:59 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายวิวัฒนาการทางกฎหมายของประเทศไทย


(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

การปฏิรูปกฎหมาย: ก.ย.-ต.ค.2551
จันทร์ 26 ก.ย. 16@ 13:06:32 ICT โดย law2012 (อ่าน 1 ครั้ง)
การปฏิรูปกฎหมายสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 

(แสดงความเห็น? | การปฏิรูปกฎหมาย | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 13 ฉบับที่ 3
พฤหัสบดี 25 ส.ค. 16@ 16:31:58 ICT โดย law2012 (อ่าน 7 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:46:16 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:43:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:41:23 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ   วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:38:10 ICT โดย law2012 (อ่าน 5 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 3  เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:27:55 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:25:40 ICT โดย law2012 (อ่าน 2 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ ปีที่ 9  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 6
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:20:09 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 5
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:16:36 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 4
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:13:02 ICT โดย law2012 (อ่าน 3 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ     วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 4  เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

วารสารจุลนิติ: ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
จันทร์ 15 ส.ค. 16@ 15:09:56 ICT โดย law2012 (อ่าน 4 ครั้ง)
วารสารจุลนิติ    วารสารจุลนิติ  ปีที่ 10  ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556

(แสดงความเห็น? | วารสารจุลนิติ | จำนวน: 0 คะแนน)

694 เรื่อง (47 หน้า, 15 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 ]
  

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมาย สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ " ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา "

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ โทร. ๐๒ ๒๔๔ ๑๕๖๕ หรือ "สำนักกฎหมาย" ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๙๓๐๓-๔

หากต้องการคำปรึกษา ข้อแนะนำทางกฎหมาย และระบบงานเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติ ... ติดต่อ... ศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมาย (ฝากข้อมูลได้ที่เว็บบอร์ด)