ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา............

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ ๒๕๕๐ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ ๒๕๕๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ ๒๕๕๒