คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
Committee on ...
  Welcome...
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ
ข่าวสารกิจกรรม
รายงาน
บทความ
การจัดสวัสดิการสังคมกลุ่มประเทศ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรฟินแลนด์ และราชอาณาจักรสวีเดน
ปรับปรุงล่าสุด 2011-02-14 | อ่าน 1713 ครั้ง


สรุปผลการศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ราชอาณาจักรฟินแลนด์ และราชอาณาจักรสวีเดน

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
> รายงานผลการทำงานของคณะกรรมาธิการ ๓ ปี
รายงานผลการพิจารณาศึกาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ครบรอบ ๓ ปี
> รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสวัสดิการสังคม ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดสวัสดิการสังคม ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
> รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพคนโดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพคนโดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้าหลัก | อำนาจหน้าที่ | คณะกรรมาธิการ | คณะอนุกรรมาธิการ | การประชุม | วุฒิสภา

ติดต่อ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2831-9225-6 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
eMail: committee11@senate.go.th
Coptright ©2007 Senate Thailand. Allright reserved.