คณะกรรมาธิการการพลังงาน
  Welcome...
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ
ประธานคณะกรรมาธิการ
ข่าวสารกิจกรรม
รายงาน
บทความ

senate_band.jpg

จำนวนคนเข้าเยี่ยมชม


ข่าวสาร กิจกรรม
กำหนดการเดินทางไปศึกษาดุงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
กำหนดการเดินทางไปศึกษาดุงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
โครงการสัมมนา เรื่อง "นโยบายการตรึงราคาพลังงาน ทางเลือกที่ถูกทางหรือหลงทิศ....? โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ซอยแสงจันทร์ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวง กรุงเทพฯ
โครงการสัมมนา เรื่อง "นโยบายการตรึงราคาพลังงาน ทางเลือกที่ถูกทางหรือหลงทิศ....? โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ซอยแสงจันทร์ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวง กรุงเทพฯ
รายงาน
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม๒๕๕๔
รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม๒๕๕๔
บทความ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์รัฐสภา
เว็บไซต์วุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ
เครือข่ายรัฐบาลไทย

เว็บไซต์กระทรวง

รัฐธรรมนูญ

หน้าหลัก | อำนาจหน้าที่ | คณะกรรมาธิการ | คณะอนุกรรมาธิการ | การประชุม | วุฒิสภา

ติดต่อ: eMail:
Coptright ©2007 Senate Thailand. Allright reserved.